Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6474 [X]

Eldorat, dnia 20 kwietnia 2014 r.

Uchwała Izby Obywatelskiej

ws. ukonstytuowania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Mieszkańców Eldoratu

  1. Działając na podstawie artykułu 6., ustęp 2. Ustawy Izby Obywatelskiej o miastach i lennach z 19 października 2013 r., Izba Obywatelska podejmuje decyzję o ukonstytuowaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Mieszkańców Eldoratu.
  2. Celem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Mieszkańców Eldoratu jest rozstrzygnięcie kwestii przedstawionych Izbie Obywatelskiej przez zarządcę miasta 31 marca 2014 roku.
  3. Uprawnieni do udziału w obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Mieszkańców Eldoratu są wszyscy aktywni obywatele sarmaccy mieszkający w mieście 18 kwietnia 2014 roku. Uprawnienie do udziału w obradach zostaje cofnięte w razie zmiany miejsca zamieszkania.
  4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Mieszkańców Eldoratu obraduje pod przewodnictwem zarządcy miasta, chyba że samo postanowi inaczej.
  5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Mieszkańców Eldoratu może wydawać akty prawa miejscowego, wiążące dla zarządu miasta. Akty wydane przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Mieszkańców Eldoratu wymagają dla swojej ważności publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
  6. Po wypełnieniu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Mieszkańców Eldoratu postawionych przed nim zadań, konsul Krzysztof Kwazi stwierdzi wygaśnięcie jego mandatu.
  7. Uchwała wchodzi w życie bezzwłocznie po ogłoszeniu.

[Oznaczona jako uchylona w związku z wyrokiem Trybunału Koronnego z dn. 31 lipca 2014 oraz stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu]

(—) Młynek Kawowy,
p.o. Przewodniczącego Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny