Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6485 [X]

Grodzisk, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

W Zarządzeniu Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2014 r. w tabeli w § 12 dodaje się poz. 6 w brzmieniu „Wydawanie Dziennika Praw Księstwa Sarmacji — Kanclerz (Podkanclerzy)”; skreśla się § 13 („Rada Ministrów powierza Jego Książęcej Mości ogół kompetencji, obowiązków i zadań wynikających z wydawania Dziennika Praw Księstwa Sarmacji”).

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny