Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 6488 [X]

Grodzisk, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie wpłaty na Fundusz Pracy

§ 1.

Na podstawie § 4 ust. 3 Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2014 r., Rada Ministrów uchwala wpłatę 150 000 lt na Fundusz Pracy.

§ 2.

Uchwała jest skuteczna z dniem 24 kwietnia 2014 r., g. 21.00.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny