Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 65 [X]

Grodzisk, dnia 30 czerwca 2005 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 227

o Książęcym Mieście Grodzisku (uchylony)

Art. 1. [Wspólnota samorządowa]

Mieszkańcy Książęcego Miasta Grodziska tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Art. 2. [Osobowość prawna]

Książęce Miasto Grodzisk posiada osobowość prawną.

Art. 3. [Statut]

Ustrój Książęcego Miasta Grodziska określa statut nadawany przez Księcia.

Art. 4. [Finansowanie]

Książęce Miasto Grodzisk otrzymuje od Korony środki finansowe w wysokości koniecznej do prawidłowego funkcjonowania.

Art. 5. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny