Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 650 [X]

Grodzisk, dnia 4 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
               , _ .
               \_|_/
               //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 28 sierpnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Tomasz \"orzech\" Osuch
Data i miejsce urodzenia: 7 kwiecien 1987, Tarnów
Miejsce zamieszkania: Cambridge
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-08-10 (18)
Identyfikator: A7587

Chciałbym otrzymać obywatelstwo sarmackie, aby cieszyć się
pełnią życia w Sarmacji, także aspektami politycznymi. Do tej
pory rozwijam się w Sarmacji gospodarczo, poprzez redagowanie
Gazety Sarmackiej (www.gazeta.bee.pl) oraz prowadznie Sarmackiego
Koncernu Medialnego (www.skm.bee.pl). W najbliższym czasie pragnę
utworzyc także galerię zdjęć oraz nagrać utwór dla SarmRecord.
Z Sarmacją wiążę duże nadzieje. Pragnę być aktywnym członkiem
społeczeństwa sarmackiego, biorąc udział w rżnego rodzaju
przedsięwzięciach tworząc wspólnie z innymi Sarmatami przyszłość
Księstwa.

Tomasz Osuch

Adres IP: 62.253.128.12
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 
5.1; pl; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6-------------------------------------------------------------
               , _ .
               \_|_/
               //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Łukasz Sosnowski/Boobr
Data i miejsce urodzenia: Siedlce, dnia 29.07.1988
Miejsce zamieszkania: Siedlce
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-08-15 (14)
Identyfikator: A7603

Moja przygoda z Sarmacją dopiero się zaczyna. Mam jednak nadzieję,
że nie będzie ona tylko chwilową fascynacją, a zabawą połączoną
z nauką. Czuję się w obowiązku niesienia pomocy innym Sarmatom,
i mam nadzieję że kiedy ja będę w potrzebie, ini mnie wspomogą.
Zrobię co w mojej mocy, aby księstwo to rozkwitało, a ludziom
żyło się dostatniej. Wyrażam głęboką nadzieję na dobre życie
pod przewodnictwem Księcia Piotra Mikołaja, którego politykę
znam, popieram i czuję się w obowiązku, spełnić każdą jego wolę. 
Jestem gotów w razie potrzeby, przelać krew za mą Sarmacką ojczyznę.
Kilka inicjatyw będę czynnie wspierał, u innych tylko obserwował
przebieg. Mam zamiar zostać posłem w partii naszego kochanego
Księcia. To jest moją wolą, a teraz od woli Komisji zależy
przyznanie mi obywatelstwa Rzeczypospoltej Sarmanckej.
Tak mi dopomóż Bóg!

Łukasz Sosnowski

Adres IP: 83.15.240.18
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6-------------------------------------------------------------
               , _ .
               \_|_/
               //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adam Barszczewski
Data i miejsce urodzenia: 01.05.1990
Miejsce zamieszkania: Zalasowa
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-05-21 (100)
Identyfikator: A7138

Swoja prośbę o nadanie obywatelstwa motywuję tym, że zamierzm
w najbliższym czasie rozpocząć aktywną działalność w Księstwie
Sarmacji. Nie po raz pierwszy zawitałem do Sarmacji. Poprzedni
mój pobyt został przerwany przez problemy z łączem internetowym.
Jednak tym razem planuję pełniej korzystać z możliwości jakie
oferuje nasza mikronacja. Postanowiłem wkrótce znaleźć pracę.
W przyszłości nie wykluczam także założenia własnej firmy.
Aktualnie jestem na etapie poszukiwań odpowiedniej prowincji
do zamieszkania. Mam nadzieję, że w odpowiednim miejscu będę
miał szansę rozwijać sie w Sarmacji. Moje poprzednie uczestnictwo
w życiu Sarmacji było bardzo owocne. Proszę o pozytywne rozpatrzenie
mojego wniosku.

Adam Barszczewski

Adres IP: 83.15.5.218
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54 [pl]

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny