Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 651 [X]

Grodzisk, dnia 4 września 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 30

w sprawie wyboru Burmistrza Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 7 ust. 1 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana ŁUKASZA KOWALSKIEGO na urząd Burmistrza Książęcego Miasta Grodziska.

(-) Łukasz bnt Kowalski,
Przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny