Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 6512 [X]

Grodzisk, dnia 4 maja 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie Mandragoratu Wandystanu

§ 1.

Mając na uwadze „Deklarację niepodległości Mandragoratu Wandystanu” z dnia 3 maja 2014 r., Rada Ministrów zwraca się do Jego Książęcej Mości, jako suwerena Wandystanu oraz najwyższego przedstawiciela Mandragoratu Wandystanu w stosunkach zewnętrznych, z wnioskiem o wypowiedzenie w imieniu Mandragoratu Wandystanu Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu.

§ 2.

Rada Ministrów, w imieniu Księstwa Sarmacji, uznaje państwowość Mandragoratu Wandystanu z chwilą wypowiedzenia przez Jego Książęcą Mość Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu.

§ 3.

Rada Ministrów zwraca się do Jego Książęcej Mości z wnioskiem o ogłoszenie abolicji polegającej na niewszczynaniu postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione na terytorium Mandragoratu Wandystanu w okresie od dnia 21 lutego 2014 r. do chwili wypowiedzenia przez Jego Książęcą Mość Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu, ścigane z następujących przepisów Kodeksu Sprawiedliwości:

  1. art. 40 ust. 1 pkt 1 (podejmowanie działań mających na celu […] oderwanie od [Księstwa Sarmacji] części obszaru […]),
  2. art. 40 ust. 1 pkt 5 (zamieszczenie stron internetowych lub bazy danych jednostki samorządu terytorialnego albo jej organu lub instytucji na serwerze niebędącym jednym z serwerów Księstwa Sarmacji, bez uprzedniej zgody Księcia),
  3. art. 40 ust. 1 pkt 8 (wyłącznie: zamieszczenie przez osobę trzecią wypowiedzi skazanego w miejscu publicznym),
  4. art. 40 ust. 1 pkt 9 (bezprawne umożliwianie odbywającemu karę więzienia […] wypowiadania się w miejscu publicznym albo korzystania z systemu informatycznego Księstwa Sarmacji),
  5. art. 41 ust. 1 pkt 1 (wywieranie środkami bezprawnymi wpływu na organ władzy publicznej),
  6. art. 41 ust. 1 pkt 3 (utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego) oraz
  7. art. 42 ust. 1 pkt 3 (w przypadku prawnego obowiązku, nieumieszczanie symboli państwowych).

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny