Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 6513 [X]

Grodzisk, dnia 4 maja 2014 r.

Akt wypowiedzenia

Traktatu Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu

W imieniu Mandragoratu Wandystanu
KSIĄŻĘ SARMACJI
podaje do publicznej wiadomości:

W imieniu Mandragoratu Wandystanu wypowiada się Traktat Unii Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu, na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Mandragoratu Wandystanu.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 4 maja 2014 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny