Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 6523 [X]

Almera, dnia 6 maja 2014 r.

Ordonans Króla Baridasu

o uchyleniu niektórych ordonansów

Art. 1.

  1. Traci moc Ordonans Króla Baridasu o Republice Południowego Baridasu z dnia 6 grudnia 2012 r.
  2. Traci moc Ordonans Króla Baridasu o miejscowościach z dnia 29 stycznia 2013 r.

Art. 2.

Ordonans wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Markus hr. Arped,
vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny