Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 6524 [X]

Grodzisk, dnia 6 maja 2014 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyniku referendum

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 11 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum w sprawie rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 26 kwietnia 2014 r.:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 67;
  2. Liczba osób, które oddały głos: 52 (77,6%);
  3. Liczba głosów oddanych za rozwiązaniem: 94 (47,24%, 29 wyborców);
  4. Liczba głosów oddanych przeciw rozwiązaniu: 105 (52,76%, 20 wyborców);
  5. Liczba głosów pustych: 8.

Stwierdzam, że na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji Sejm nie został rozwiązany przed upływem kadencji, w drodze referendum.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny