Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiOpróżnienie funkcji publicznych, poz. 6532 [X]

Grodzisk, dnia 10 maja 2014 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. stwierdzenia utraty funkcji publicznej

Na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdzam utratę sprawowanej na Dworze Książęcym funkcji publicznej sekretarza stanu ds. Dziennika Praw (Pisarza Dworu) przez Bartosza hr. von Thorn-Mackiewicza.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny