Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6538 [X]

Grodzisk, dnia 12 maja 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 217

o tymczasowych zasadach finansowania sprzedaży pracy (uchylony)

Art. 1.

  1. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, dokonać emisji liberta w celu finansowania sprzedaży pracy.
  2. Emisja liberta nie może przekroczyć kwoty obliczonej według wzoru E = W * 200, gdzie „E” jest maksymalną kwotą emisji, a „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywateli sarmackich w miejscach, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w okresie 7 dni poprzedzających podjęcie uchwały.
  3. Uchwała może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia podjęcia poprzedniej uchwały.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc z dniem 1 grudnia 2014 r.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 225 o przedłużeniu obowiązywania tymczasowych zasad finansowania sprzedaży pracy z dnia 26 lipca 2014 r.)

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny