Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 654 [X]

Grodzisk, dnia 9 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
               , _ .
               \_|_/
               //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Toruń, dnia 9 września 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jagoda Wasiucionek
Data i miejsce urodzenia: 1983-02-25, Giżycko
Miejsce zamieszkania: Giżycko
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2004-01-07
Identyfikator: A1633

Wasza Wysokość!

Uprzejmie proszę o nadanie mi obywatelstwa Sarmacji.
Napisałabym więcej, ale kartka mi się kończy, a Łukasza
boli ręka.

Z poważaniem,
Wasiucionek Jagoda

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny