Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneFinanse niesklasyfikowane, poz. 6544 [X]

Grodzisk, dnia 13 maja 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji liberta i wpłaty na Fundusz Pracy

§ 1.

Na podstawie Ustawy o tymczasowych zasadach finansowania sprzedaży pracy Rada Ministrów dokonuje emisji 146 400 lt w celu finansowania sprzedaży pracy.

§ 2.

Na podstawie § 4 ust. 3 Zarządzenia Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów, Rada Ministrów uchwala wpłatę powołanej kwoty na Fundusz Pracy w dniu 14 maja 2014 r. o g. 21.00.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk-wicehrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny