Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiAmbasadorowie, poz. 6548 [X]

Grodzisk, dnia 15 maja 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania ambasadorów

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji postanawiam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję Alojzego Pupkę ze stanowiska Ambasadora Pełnomocnego i Nadzwyczajnego Księstwa Sarmacji przy Jego Królewskiej Mości Marcinie I Mikołaju, Królu Dreamlandu i Elderlandu.

§ 2.

Odwołuję Młynka bar. Kawowego (Havelocka Jaskoviakusa) ze stanowiska Posła Nadzwyczajnego Księstwa Sarmacji.

§ 3.

Odwołuję Władysława kaw. von Vincisa ze stanowiska Ambasadora Pełnomocnego i Nadzwyczajnego Księstwa Sarmacji przy Jego Królewskiej Mości Auguście Ludwiku II, Królu Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

§ 4.

Odwołuję Kedara mar. via Margończyka ze stanowiska Ambasadora Pełnomocnego i Nadzwyczajnego Księstwa Sarmacji przy Jego Ekscelencji Marcelu Hansie, Prezydencie Trizondalu.

§ 5.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny