Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6558 [X]

Grodzisk, dnia 22 maja 2014 r.

Postanowienie premiera

w sprawie powołanie nowego członka rządu (uchylony)

1.

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji diuka Zbyszko von Thorn - Brońka - na urząd sekretarza, właściwego w sprawach zarządzania Portem Lotniczym Grodzisk oraz Książęcymi Liniami Lotniczymi.

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny