Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 6566 [X]

Grodzisk, dnia 26 maja 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania wsi lennych i nobilitacji

MY, TOMASZ IVO HUGO,
książę Sarmacji, król Baridasu i Sclavinii, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

z okazji Dwunastej Rocznicy Księstwa Sarmacji za aktywność oraz całą działalność w Księstwie, w ramach podziękowania i chcąc wynagrodzić każdy trud włożony w to, aby nasze wspólne Księstwo wciąż żyło i się rozwijało nadajemy:

po 1 wsi lennej:

 1. Fryderykowi von Hohenzollern (AE372)
 2. Johnowi Rasmusenowi (AE569)
 3. Tomaszowi Liberi (AF039)
 4. Vladimirowi Iwanowiczowi von Lichtenstein (AD867)
 5. Kedarowi via Margończyk (A7948)
 6. Danielowi Łukaszowi (A8208)
 7. Brzetyslavowi Marianowi Tereslavowi von Vincis
 8. Karolowi Khartoum (A2887)
 9. Percy Nightshadow Barbescu-Liberi (AE844)
 10. Pawłowi Szermińskiemu (A0060)
 11. Markowi Lipie-Chojnackiemu (A7718)
 12. Jeremiaszowi Winchesterowi (AD942)
 13. Wincentemu Wałachowskiemu (AE854)
 14. Jakubbu Ashikaga (AF363)
 15. Patrykowi Labackiemu (T0009)
 16. Rufusowi Forseti (AD808)

po 2 wsie lenne:

 1. Simonowi Peterowi Liberi (A5787)
 2. Zbyszko von Thorn-Brońkowi (A1070)
 3. Teodozjuszowi Azoramath-Arped (A7970)
 4. Kim Ciąg Sutowi (AF310)
 5. Władysławowi von Vincis (AF299)
 6. Michałowi Jerzemu Hassowi (AE815)
 7. Leszkowi Chojnackiemu de Ruth (T1102)
 8. Krzysztofowi Hansowi van der Ice (AB726)
 9. Michaelowi von Lichtenstein (A8794)
 10. Janowi Zaorskiemu (A7212)
 11. Aleksandrowi von Waren (AF659)
 12. Janowi via Teutończyk (A7698)

po 3 wsie lenne:

 1. Ryszardowi Paczenko (AE855)
 2. Aleksandrowi Damianowi Arped da Firenzie (AE804)
 3. Paulusowi Buddusowi (AF091)
 4. Piotrowi II Grzegorzowi (A1952)

po 4 wsie lenne:

 1. Adamowi Gabrielowi Grzelązce (A5852)
 2. Miszy Korab-Kaku (AF253)
 3. Ignacemu Chojnackiemu-Ferskiemu (T1167)
 4. Sławomirowi Chojnackiemu de Ruth (T1141)
 5. Tytusowi Aureliusz-Chojnackiemu (AF205)

po 5 wsi lennych:

 1. Beznadziejowi Angloviastemu (AF462)
 2. Paralaksie Tradycji Buddus (A9086)
 3. Rihannie Patty Arped-Aureliusz (AE792)
 4. Gauleiterowi Kakulskiemu (AC718)
 5. Helenie Młockównie (T1087)
 6. Mateuszowi von Lichtenstein-Iontz (A9149)
 7. Markusowi Arped (AE336)

po 6 wsi lennych:

 1. Karolinie von Lichtenstein (A9001)
 2. Jackowi von Horn (AE544)
 3. Krzysztofowi St. M. Kwaziemu (T0005)
 4. Andronichusowi Bryenniosowi (AF632)

po 7 wsi lennych:

 1. Rattusowi Norvegicusowi (AC474)
 2. Młynkowi Kawowemu (AE461)
 3. Henrykowi K. Leszczyńskiemu (A7599)

po 8 wsi lennych:

 1. Helwetykowi Romańskiemu (A0001)
 2. Mikołajowi Torpedowi (A5781)
 3. Avrilowi von Levengothon (A7169)
 4. Krzysztofowi Czuguł-Chanowi (A7782)

9 wsi lennych
Calisto Norvegicus-Chojnackiej (A5673)

W związku z powyższymi nadaniami, następujące osoby zostały zaliczone w poczet szlachty i wyniesione do godności kawalera:

 1. Andronichus Bryennios
 2. Beznadziej Angloviasty
 3. Gauleiter Kakulski
 4. Rufus Forseti

W związku z powyższymi nadaniami nadaje się następujące tytuły szlacheckie:

 1. Helena Młockówna otrzymuje tytuł baronetessy
 2. Paralaksa Tradycja Buddus otrzymuje tytuł baronessy
 3. Adam Gabriel Grzelązka otrzymuje tytuł barona
 4. Tytus Aureliusz-Chojnacki otrzymuje tytuł barona
 5. Młynek Kawowy otrzymuje tytuł wicehrabiego
 6. Ryszard Paczenko otrzymuje tytuł wicehrabiego
 7. Michał Jerzy Hass otrzymuje tytuł wicehrabiego

W związku z powyższymi nadaniami, zaliczeni w poczet arystokracji i wyniesieni do godności hrabiego zostali:

 1. Rattus Norvegicus
 2. Jack von Horn
 3. Ignacy Chojnacki-Ferski
 4. Fryderyk von Hohenzollern

W związku z powyższymi nadaniami:

 1. Avril von Levengothon otrzymuje tytuł arystokratyczny diuka.
 2. W związku z powyższymi nadaniami JKW Piotrowi II Grzegorzowi obok tytułu księcia-seniora przynależy tytuł barona.
 3. W związku z powyższymi nadaniami Calisto diuczessie Norvegicus-Chojnackiej obok tytułu diuczessy przynależy tytuł wicehrabiny.
 4. W związku z powyższymi nadaniami Karolinie diuczessie von Lichtenstein obok tytułu diuczessy przynależy tytuł hrabiny.
 5. W związku z powyższymi nadaniami Mikołajowi diukowi Arpedowi-Muzykowi obok tytułu diuka przynależy tytuł hrabiego.
 6. W związku z powyższymi nadaniami JKW Helwetykowi obok tytułu księcia-seniora przynależy tytuł markiza.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny