Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceRozporządzenia wykonawcze, poz. 6582 [X]

Grodzisk, dnia 5 czerwca 2014 r.

Rozporządzenie Księcia

o Medalu Rocznicowym

§ 1.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Rocznicowy z okazji rocznicy powstania Księstwa Sarmacji — 25 maja.

§ 2.

 1. Medal Rocznicowy dzieli się na cztery klasy:
  1. Medal Rocznicowy Diamentowy,
  2. Medal Rocznicowy Złoty,
  3. Medal Rocznicowy Srebrny,
  4. Medal Rocznicowy Brązowy.
 2. Wzory poszczególnych klas Medalu Rocznicowy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzory baretek poszczególnych klas Medalu Rocznicowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 3. Przy okazji każdej rocznicy, wzory, o których mowa w ust. 2, mogą być inne. W tym przypadku załączniki nr 1 i 2 ulegają nowelizacji poprzez dodanie nowych wzorów.

§ 3.

Medale Kronacyjne otrzymują następujące osoby:

 1. Medal Rocznicowy Diamentowy — osoby, które wniosły znaczący wkład w przygotowanie uroczystości z okazji Rocznicy,
 2. Medal Rocznicowy Złoty — mieszkańcy Księstwa Sarmacji, którzy byli obecni na uroczystościach z okazji rocznicy, o której mowa w § 1, posiadający w tym dniu obywatelstwo sarmackie i którzy wpisali się do księgi pamiątkowej, jeśli została stworzona, a ich wpis nie został zmoderowany,
 3. Medal Rocznicowy Srebrny — mieszkańcy Księstwa Sarmacji, którzy byli obecni na uroczystościach z okazji rocznicy, o której mowa w § 1, posiadający w tym dniu obywatelstwo sarmackie i którzy nie wpisali się do księgi pamiątkowej, jeśli została stworzona, a ich wpis niezmoderowany,
 4. Medal Rocznicowy Brązowy — mieszkańcy Księstwa Sarmacji posiadający w dniu rocznicy lub w dniu uroczystości z okazji rocznicy, o której mowa w § 1, obywatelstwo sarmackie, lecz nieobecni na tych uroczystościach.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Załącznik nr 1
Wzory Medali Rocznicowych

Załącznik nr 2
Wzory baretek Medali Rocznicowych

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny