Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 6595 [X]

Grodzisk, dnia 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie zwiększenia tantiem w miejscach publicznych (uchylony)

§ 1.

Rada Ministrów uchwala rozszerzenie mechanizmu wynagradzania obowiązującego w odniesieniu do serc dla artykułów opublikowanych w serwisie internetowym Księstwie Sarmacji na pozostałe miejsca publiczne objęte systemem tantiem.

§ 2.

Obliczoną zgodnie z mechanizmem wynagradzania obowiązującego w odniesieniu do serc dla artykułów opublikowanych w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji wysokość tantiemy za serce przyznane komentarzowi pod artykułem opublikowanym w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji lub wypowiedzi na Forum Centralnym mnoży się przez 2/3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mikołaj diuk-hrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny