Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6601 [X]

Grodzisk, dnia 11 czerwca 2014 r.

Postanowienie premiera

w sprawie powołanie nowego członka rządu (uchylony)

Powołuję w skład Rządu Gellonii i Starosarmacji Georgea Hazarda na urząd sekretarza ds. historii i konserwacji zabytków w Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego.

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny