Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6605 [X]

Grodzisk, dnia 12 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

W Zarządzeniu Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 6 ust. 1, § 10 ust. 2 oraz § 12 poz. 3 i 4 słowa „minister właściwy ds. kultury” zastępuje się słowami „minister właściwy ds. informacji”;
  2. W § 7 ust. 2 słowa „minister właściwy ds. kultury” zastępuje się słowami „właściwy sekretarz, a w przypadku jego niepowołania — Kanclerz (Podkanclerzy)”;
  3. W § 12 dodaje się poz. 7 w brzmieniu „Dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej — Kanclerz (Podkanclerzy)”;
  4. W § 12 dodaje się poz. 8 w brzmieniu „Ranking prowincji — Kanclerz (Podkanclerzy)”.

(—) Mikołaj diuk-hrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny