Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 662 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2006 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 1 czerwca 2006 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 163 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 104 (63.08%).
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Paweł bnt Staszek: 19,
  2. Krzysztof Konias: 18,
  3. Matwiej mar. Skarbnikow: 13,
  4. Michał bar. Radetzky: 7,
  5. Baron Accursius: 5,
  6. Wiktor hr. Szpunar: 4,
  7. Albus Boreed-Bumbum: 4,
  8. Karol Marcjan: 4,
  9. Andrzej kaw. Dzikowski: 3,
  10. Timios v-hr. von Kiechajas: 3,
  11. Jakub kaw. Kaczyński: 3,
  12. Jarek kaw. Sadowski: 2,
  13. Kryspin v-hr. C*****ski: 2,
  14. Aleksander Nowak: 2,
  15. Tomasz Lewandowski: 1,
  16. Leszek kaw. Karakachanow: 1,
  17. Michał bnt C*****ski: 1,
  18. Mateusz kaw. Suszek-Chojnacki: 1,
  19. Sławomir Sułkowski: 1,
  20. Zbyszko kaw. C*****ski: 0,
  21. Bartek bnt Janiczek-Chojnacki: 0.
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 10.

§ 2.

Lista kandydatów uporządkowana po dokonaniu transferu głosów:

 1. Paweł bnt Staszek,
 2. Krzysztof Konias,
 3. Matwiej mar. Skarbnikow,
 4. Timios v-hr. von Kiechajas,
 5. Michał bar. Radetzky,
 6. Wiktor hr. Szpunar,
 7. Kryspin v-hr. C*****ski,
 8. Baron Accursius,
 9. Karol Marcjan,
 10. Jakub kaw. Kaczyński,
 11. Albus Boreed-Bumbum,
 12. Andrzej kaw. Dzikowski,
 13. Jarek kaw. Sadowski,
 14. Aleksander Nowak,
 15. Michał bnt C*****ski,
 16. Mateusz kaw. Suszek-Chojnacki,
 17. Leszek kaw. Karakachanow,
 18. Tomasz Lewandowski,
 19. Sławomir Sułkowski,
 20. Bartek bnt Janiczek-Chojnacki,
 21. Zbyszko kaw. C*****ski.

§ 3.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ordynacji wyborczej mandaty poselskie uzyskali:

 1. NZM: Paweł bnt Staszek,
 2. SPD: Krzysztof Konias,
 3. Matwiej mar. Skarbnikow,
 4. NZM: Timios v-hr. von Kiechajas,
 5. PPS: Michał bar. Radetzky,
 6. SPD: Wiktor hr. Szpunar,
 7. SPD: Kryspin v-hr. C*****ski.
Liczba oddanych głosów: 94
Iloraz wyborczy: 12.00
21 kandydatów ubiegających się o 7 mandatów.

 R|A2607|A4412|A2715|A3199|A2288|A2690|A5889|A5990|A2516|A0611|A1070|A2748|A2554|A4827|A2496|A3163|A1217|A7205|A7156|A7145|A7308|Exhau|Surpl
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1|19.00| 3.00| 1.00| 0.00| 1.00| 2.00| 1.00| 3.00|18.00| 4.00| 0.00| 2.00| 3.00| 1.00| 5.00| 7.00|13.00| 4.00| 4.00| 1.00| 2.00| 0.00|14.00
 2|12.00| 9.26| 1.37| 0.37| 1.00| 2.00| 1.00| 3.00|18.00| 4.00| 0.00| 2.00| 3.00| 1.00| 5.00| 7.00|13.00| 4.00| 4.00| 1.00| 2.00| 0.00| 7.00
 3|12.00| 9.60| 1.37| 0.37| 1.00| 2.00| 1.00| 3.67|12.00| 4.33| 0.00| 6.33| 3.00| 1.00| 5.00| 7.00|13.00| 4.33| 4.00| 1.00| 2.00| 0.00| 1.00
 4|12.00| 9.67| 1.37| 0.37| 1.00| 2.00| 1.08| 3.67|12.00| 4.41| 0.00| 6.33| 3.00| 1.00| 5.31| 7.15|12.00| 4.41| 4.00| 1.00| 2.23| 0.00| 0.00
 5|12.00| 9.67| 1.37| 0.37| 1.00| 2.00| 1.08| 3.67|12.00| 4.41|   | 6.33| 3.00| 1.00| 5.31| 7.15|12.00| 4.41| 4.00| 1.00| 2.23| 0.00| 0.00
 6|12.00| 9.67| 1.37|   | 1.37| 2.00| 1.08| 3.67|12.00| 4.41|   | 6.33| 3.00| 1.00| 5.31| 7.15|12.00| 4.41| 4.00| 1.00| 2.23| 0.00| 0.00
 7|12.00| 9.67| 1.37|   | 1.37| 2.00| 1.08| 3.67|12.00| 4.41|   | 6.33| 3.00| 1.00| 5.31| 7.15|12.00| 4.41| 5.00|   | 2.23| 0.00| 0.00
 8|12.00| 9.67| 1.37|   | 1.37| 2.00| 1.08| 4.67|12.00| 4.41|   | 6.33| 3.00|   | 5.31| 7.15|12.00| 4.41| 5.00|   | 2.23| 0.00| 0.00
 9|12.00| 9.67| 1.37|   | 1.45| 2.00|   | 4.67|12.00| 4.41|   | 6.33| 3.00|   | 6.31| 7.15|12.00| 4.41| 5.00|   | 2.23| 0.00| 0.00
10|12.00|10.67|   |   | 1.45| 2.37|   | 4.67|12.00| 4.41|   | 6.33| 3.00|   | 6.31| 7.15|12.00| 4.41| 5.00|   | 2.23| 0.00| 0.00
11|12.00|12.04|   |   |   | 2.45|   | 4.67|12.00| 4.41|   | 6.33| 3.00|   | 6.31| 7.15|12.00| 4.41| 5.00|   | 2.23| 0.00| 0.04
12|12.00|12.00|   |   |   | 2.48|   | 4.67|12.00| 4.41|   | 6.33| 3.00|   | 6.31| 7.15|12.00| 4.41| 5.00|   | 2.23| 0.00| 0.00
13|12.00|12.00|   |   |   | 2.48|   | 4.67|12.00| 5.41|   | 6.33| 3.00|   | 6.54| 7.15|12.00| 4.41| 5.00|   |   | 1.00| 0.00
14|12.00|12.00|   |   |   |   |   | 4.67|12.00| 5.41|   | 6.78| 3.00|   | 6.54| 7.15|12.00| 4.41| 6.00|   |   | 2.04| 0.00
15|12.00|12.00|   |   |   |   |   | 4.67|12.00| 6.41|   | 7.78|   |   | 6.54| 7.15|12.00| 4.41| 6.00|   |   | 3.04| 0.00
16|12.00|12.00|   |   |   |   |   | 4.67|12.00| 6.41|   | 7.78|   |   | 6.54|11.56|12.00|   | 6.00|   |   | 3.04| 0.00
17|12.00|12.00|   |   |   |   |   |   |12.00| 8.74|   | 8.78|   |   | 6.54|11.90|12.00|   | 6.00|   |   | 4.04| 0.00
18|12.00|12.00|   |   |   |   |   |   |12.00| 8.74|   | 9.78|   |   | 7.54|12.90|12.00|   |   |   |   | 7.04| 0.90
19|12.00|12.00|   |   |   |   |   |   |12.00| 8.74|   | 9.85|   |   | 7.90|12.00|12.00|   |   |   |   | 7.51| 0.00
20|12.00|12.00|   |   |   |   |   |   |12.00|12.11|   |11.01|   |   |   |12.00|12.00|   |   |   |   |10.87| 0.11

Runda 1: Obliczenie liczby głosów pierwszej preferencji.
     Kandydat A2607 został wybrany.
     Kandydat A2516 został wybrany.
     Kandydat A1217 został wybrany.
Runda 2: Transfer nadwyżki głosów od kandydata A2607.
Runda 3: Transfer nadwyżki głosów od kandydata A2516.
Runda 4: Transfer nadwyżki głosów od kandydata A1217.
Runda 5: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A1070.
Runda 6: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A3199.
Runda 7: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A7145.
Runda 8: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A4827.
Runda 9: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A5889.
Runda 10: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A2715.
Runda 11: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A2288.
     Kandydat A4412 został wybrany.
Runda 12: Transfer nadwyżki głosów od kandydata A4412.
Runda 13: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A7308.
Runda 14: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A2690.
Runda 15: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A2554.
Runda 16: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A7205.
Runda 17: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A5990.
Runda 18: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A7156.
     Kandydat A3163 został wybrany.
Runda 19: Transfer nadwyżki głosów od kandydata A3163.
Runda 20: Przeniesienie na listę rezerwową kandydata A2496.
     Kandydat A0611 został wybrany.
     Kandydat A2748 został wybrany.

Zwycięzcami są A2607, A4412, A2516, A0611, A2748, A3163, A1217.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny