Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 6629 [X]

Eldorat, dnia 22 czerwca 2014 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o zmianie ustawy o skarbie

[center][b]Artykuł 1.[/b][/center]
[justify]W [i]Ustawie Izby Obywatelskiej o skarbie z dnia 2 lutego 2014 roku[/i] roku skreśla się artykuł 6.[/justify]
[center][b]Artykuł 2.[/b][/center]
[justify]Do ustępu 1. w artykule 4. dodaje się słowa [size=85]>>[/size][i]na wniosek zainteresowanego[/i][size=85]<<[/size].[/justify]
[center][b]Artykuł 3.[/b][/center]
[justify]Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.[/justify] [/quote]

Artykuł 1.

W Ustawie Izby Obywatelskiej o skarbie z dnia 2 lutego 2014 roku roku skreśla się artykuł 6.

Artykuł 2.

Do ustępu 1. w artykule 4. dodaje się słowa "na wniosek zainteresowanego".

Artykuł 3.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Andronichus Bryennios,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny