Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6635 [X]

Grodzisk, dnia 26 czerwca 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 221

o jawności publicznych rachunków bankowych (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie o finansach publicznych i gospodarce dodaje się art. 8a o tytule „Jawność rachunków”, w brzmieniu „Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny