Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6639 [X]

Grodzisk, dnia 29 czerwca 2014 r.

Postanowienie premiera

w sprawie powołania historyka (uchylony)

1.

Powołuję  Bartłomiej Figura na stanowisko Historyka w Gellonii i Starosarmacji.

2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny