Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 666 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 15 września 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Emane Wege
Data i miejsce urodzenia: 09.03.1974
Miejsce zamieszkania: Bytom
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-08-24 (22)
Identyfikator: A7654

Po długim zastanowieniu postanowiłem złożyć wniosek o
obywatelstwo. W Sarmacji mieszkam od trzech tygodni. W tym
czasie osiedliłem się w Ferze, rozpocząłem wydawanie Gazety i
doprowadziłem do poprawienia statusu cudzoziemców w Sarmacji.
Z uwagi na zastój w Ferze i trudności w zrobienu tam czegoś
ciekawego poniechałem starania się o obywatelstwo i zacząłem
zastanawiać się nad założeniem nowego państwa.

Jednocześnie jednak polubiłem Sarmację i panujący tu klimat
polskiej tradycji ustrojowej. Mając kilka ciekawych pomysłów
na rozwój Sarmacji nie chciałem się wyprowadzać i
funkcjonowałem jako cudzoziemiec.
W tym czasie zorientowałem się, że prawo sarmackie dość
grubiańsko obchodzi się z cudzoziemcami. Rozpocząłem
dyskusję na LDKS - okazało się, że Sarmaci nastawieni są dość
nacjonalistycznie. Postanowiłem wyprowadzić się w razie
utrzymania dyskryminacyjnych przepisów Konstytucji. Ku mojemu
zaskoczeniu JKM Piotr Mikołaj zainicjował zmiany prawne
zmierzające do poszanowania praw cudzoziemców. Uznałem, że
warto być obywatelem takiego księstwa. 

Emane Wege

Adres IP: 83.19.82.102
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny