Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 6664 [X]

Grodzisk, dnia 14 lipca 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie emisji znaczka

§ 1.

Rada Ministrów uchwala emisję 50 egzemplarzy znaczka „Hetman Wielki”, o nominale 5000 lt. Wzór znaczka określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2014 r., g. 20.00.

(—) Mikołaj diuk-hrabia Torped,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny