Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2014, poz. 6666 [X]

Grodzisk, dnia 16 lipca 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania członków Rady Ministrów

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy konstytucyjnej o Sejmie Walnym, na wniosek Kanclerza, powołuję w skład Rady Ministrów:

  1. Zbyszka diuka von Thorn-Brońka — na urząd Podkanclerzego,
  2. Miszę bar. Koraba-Kaku — na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki,
  3. Ignacego hr. Chojnackiego-Ferskiego — na urząd Ministra Spraw Zagranicznych i Promocji,
  4. Kim Ciąg Suta na urząd Sekretarza Stanu do spraw Administracji,
  5. Krzysztofa diuka St. M. Kwaziego na urząd Sekretarza Stanu do spraw Dziennika Praw.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny