Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 667 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 września 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Piotr \"Aadamus\" Dziedzicz
Data i miejsce urodzenia: 1 stycznia 1988 w Biłgoraju
Miejsce zamieszkania: Tarnogród
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-08-26 (21)
Identyfikator: A7666

Jego Ekscelencjo!

Chcę zostać obywatelem księstwa sarmacji. uważam, że jestem
osobą która nadaje się do współżycia w tak zacnym gronie
mieszkańców księstwa sarmacji. Jestem osobą uczciwą, ngdy
nikogo nie oszukałem i nie oszukam. jestem pracowity, a swój
zapał poświęcę na rozwój księstwa, aby żyło się w nim
wszystkim coraz lepiej. nie uznaję wulgaryzmu w życiu i nie
będę go uznawał jago obywatel sarmacji. chcę aktywnie
uczestniczyć w życiu politycznym księstwa sarmacji. będę
pracował nad jego potęgą. obywatelstwo księstwa sarmacji
pozwoli mi samoudoskonalać siebie. Dzięki niemu stanę sie
lepszym człowiekiem. przyrzekam przestrzegania prawa księstwa
sarmacji. przyrzekam dochowania wierności jego ekscelencji.
przyrzekam, że będę służył księstwu sarmacji najlepiej jak
potrafię.

Piotr dziedzicz

Adres IP: 83.28.70.213
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny