Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPrefektura Generalna i służby porządkowe, poz. 6676 [X]

Grodzisk, dnia 19 lipca 2014 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie odwołania prefekta

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy o prefektach, działając na wniosek Prefekta Generalnego, odwołuję Andronichusa Bryenniosa z urzędu prefekta oraz Podprefekta Generalnego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland Heach,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny