Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 668 [X]

Grodzisk, dnia 17 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 16 września 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marcin Michał Gliński
Data i miejsce urodzenia: 02.09.1989 Gdynia
Miejsce zamieszkania: Gdynia
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-08-29 (18)
Identyfikator: A7689

 Chciałbym prośić Waszą Książęcą Mość o nadanie mi
obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Jestem bosmanem Flotylli
Gellońskiej,oraz rekrutem Skrzydła Feniksa.
Mieszkam w Sarmacji od 18 dni,mam stałe miejsce zamieszkania
i udzielam się na liście dyskusyjnej (w ostatnim okresie
mniej,ze względu na problemy techniczne).Szukam aktualnie
pracy syriuszowej...
Mam nadzieję na na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Z góry Waszej Książęcej Mości dziękuję.

Marcin Michał Gliński

Adres IP: 81.190.108.122
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; pl-PL; rv:1.7.5) Gecko/20041108 Firefox/1.0

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny