Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6684 [X]

Grodzisk, dnia 23 lipca 2014 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

Zarządzeniu Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Do § 6 dodaje się ust. 3. w brzmieniu: "Marszałkowi Sejmu Walnego oraz Wicemarszałkom Sejmu Walnego przysługuje prawo do publikacji w GAP.

(—) Roland Heach,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny