Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6689 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2014 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki nr 2/2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Obrony Cywilnej (uchylony)

W Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 2/2014 w sprawie Obrony Cywilnej wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3. ("Koszty związane z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Obrony Cywilnej mogą uczestniczyć kraje Korony i prowincje oraz osoby fizyczne") otrzymuje brzmienie:
  "1. Koszty związane z uposażeniem zasadniczym funkcjonariuszy Obrony Cywilnej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów.
  2. Koszty związane z dodatkami za stopień słóżbowy funkcjonariuszy Obrony Cywilnej są pokrywane z budżetów prowincji i krajów korony."
 2. § 6. ("Uposażenie funkcjonariuszy Obrony Cywilnej składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatku za stopień służbowy. Wysokość dodatku określa załącznik numer dwa do niniejszego zarządzenia") otrzymuje brzmienie:
  "1. Uposażenie funkcjonariuszy Obrony Cywilnej składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatku za stopień służbowy.
  2. Dodatki wymienione w ust. 1 określają przepisy lokalne prowincji i krajów korony."
 3. Załącznik 2 do zarządzenia uchyla się.

(—) Misza Korab-Kaku,
Minister Spraw Wewnętrznych i Gospodarki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny