Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 6700 [X]

Grodzisk, dnia 30 lipca 2014 r.

Ustawa konstytucyjna

o zmianie zasad ustanawiania podatków

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2 ust. 3 („Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków, opłat i innych obowiązków oraz ich przedmiotu i wysokości lub zakresu, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień może nastąpić tylko w ustawie lub rozporządzeniu zatwierdzonym przez Sejm”) otrzymuje brzmienie „Określenie podmiotów zobowiązanych do ponoszenia podatków, opłat i innych obowiązków oraz ich przedmiotu i wysokości lub zakresu, a także zasad korzystania z ulg i zwolnień, może nastąpić tylko w ustawie lub w trybie i na zasadach określonych ustawą”;
  2. Skreśla się art. 40 ust. 3 („Przynależność do jednostki samorządu terytorialnego jest dobrowolna”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny