Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 6702 [X]

Srebrny Róg, dnia 29 lipca 2014 r.

Postanowienie Króla Teutonii nr 4/2014

w sprawie nadania odznaczeń

Z okazji XI rocznicy pojawienia się Teutonii w Internecie, Król i Regent Królestwa Teutonii, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy Senmat KT nr 1/2014 o odznaczeniach, postanawiają co następuje:

§ 1.

Za dawne, ale nie uhonorowane do tej pory, zasługi na rzecz Teutonii - zarówno Marchii jak i Królestwa - nadaje się następujące odznaczenia:

 1. Srebrne Medale Sapere Auso:
  1. Marcinowi kaw. Grzelakowi,
  2. Mateuszowi bar. Teutończykowi,
  3. Karolowi bar. Khartoum;
 2. Złoty Medal Magister Ludi - Leszkowi Karakachanowowi,
 3. Ordery Bene Meritus:
  1. Julii bar. von Levengothon - Krzyż Kawalerski Orderu,
  2. Markowi mar. Lipie-Chojnackiemu - Krzyż Kawalerski Orderu,
  3. Bartoszowi hr. von Thorn-Mackiewiczowi - Krzyż Oficerski Orderu,
  4. Karolina diuczessie von Lichtenstein - Krzyż Oficerski Orderu;
 4. Gwiazdę Domu Górnika - JKW Helwetykowi Romańskiemu,
 5. Wielką Gwiazdę Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego - JKW Łukaszowi Augustowi.

§ 2.

Za zasługi na rzecz Królestwa Teutonii, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnej działalności w ostatnich 12 miesiącach, nadaje się następujące odznaczenia:

 1. Medale Sapere Auso:
  1. Beznadziejowi bnt Angloviastemu - Brązowy Medal,
  2. Percy'emu kaw. Nightshadow Barbescu - Srebrny Medal,
  3. Rihannie v-hr. Aureliusz-Sedrowskiej - Złoty Medal,
  4. Rolandowi Heachowi - Złoty Medal,
  5. Vladimirowi Iwanowiczowi hr. von Lichtenstein - Złoty Medal;
 2. Złoty Medal Magister Ludi - Kedarowi mar. via Margończykowi,
 3. Złoty Medal Orlego Pióra - Sławomirowi v-hr. Chojnackiemu de Ruth,
 4. Ordery Bene Meritus:
  1. Helenie bar. von Lichtenstein - Krzyż Kawalerski Orderu,
  2. Sławomirowi v-hr. Chojnackiemu de Ruth - Krzyż Komandorski Orderu;
 5. Złotą Gwiazdę Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego - Rolandowi Heachowi,
 6. Krzyż Komandorski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego - Vladimirowi Iwanowiczowi hr. von Lichtenstein.

(—) Michael diuk von Lichtenstein,
Król Teutonii.

(—) Krzysztof St. M. diuk Kwazi,
Regent Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny