Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6704 [X]

Grodzisk, dnia 2 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki nr 3/2014

w sprawie korekty zarządzeń o Obronie Cywilnej i Straży Ogniowej (uchylony)

§ 1.

W Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 1/2014 w sprawie Straży Ogniowej § 10. ust. 1 ("Uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatków do uposażenia. Strażacy otrzymują następujące dodatki do uposażenia: (1) dodatek za stopień; (2) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.") otrzymuje brzmienie:
"Uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatków do uposażenia, uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby".

§ 2.

W Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 2/2014 w sprawie Obrony Cywilnej wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 3. otrzymuje brzmienie:
    "Koszty związane z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Obrony Cywilnej mogą uczestniczyć również jednostki samorzątu terytorialnego oraz osoby fizyczne."
  2. § 6. otrzymuje brzmienie:
    "Uposażenie funkcjonariuszy Obrony Cywilnej składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatków do uposażenia, uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby".

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Misza Korab-Kaku,
Minister Spraw Wewnętrznych i Gospodarki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny