Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6707 [X]

Grodzisk, dnia 4 sierpnia 2014 r.

Postanowienie Premiera Gellonii i Starosarmacji

o wypłacie premii za aktywność na forum (uchylony)

Na mocy Ustawy Gellonii i Starosarmacji o premiach za aktywność na forum prowincji postanawiam o wypłacie premii w wysokościach podanych poniżej

 

1 AC474 Rattus Norvegicus-Chojnacki 134 12 Gellonia i Starosarmacja 6000 lt
2 A5673 Calisto Norvegicus-Chojnacka 133 12 Gellonia i Starosarmacja 6000 lt
3 A0001 Helwetyk Romański 62 8 Gellonia i Starosarmacja 4000 lt
4 A1070 Zbyszko von Thorn-Broniek 44 7 Gellonia i Starosarmacja 3500 lt
5 AE855 Ryszard Paczenko 39 7 Gellonia i Starosarmacja 3500 lt
6 AF205 Tytus Aureliusz-Chojnacki 32 6 Gellonia i Starosarmacja 3000 lt
7 A7169 Avril von Levengothon 14 4 Gellonia i Starosarmacja 2000 lt
8 A7782 Krzysztof Czuguł-Chan 14 4 Gellonia i Starosarmacja 2000 lt
9 A7599 Henryk K. Leszczyński 12 4 Gellonia i Starosarmacja 2000 lt
10 A9086 Paralaksa Tradycja Buddus 12 4 Gellonia i Starosarmacja 2000 lt
11 T1167 Ignacy Chojnacki-Ferski 12 4 Baridas 1000 lt
12 AD468 Tomasz Ivo Hugo 11 4 Gellonia i Starosarmacja 2000 lt
13 AF632 Michał Andronik Bryennios 9 3 Sclavinia 750 lt
14 A9001 Karolina von Lichtenstein 7 3 Sclavinia 750 lt
15 A8208 Daniel Łukasz 4 2 Gellonia i Starosarmacja 1000 lt
16 AF691 George Hazard 4 2 Gellonia i Starosarmacja 1000 lt
17 A7698 Jan via Teutończyk 3 2 Teutonia 500 lt
18 AF181 Roland Heach 2 2 Teutonia 500 lt
19 AF462 Beznadziej Angloviasty 1 1 Teutonia 250 lt
20 AB726 Krzysztof Hans van der Ice 1 1 Sclavinia 250 lt
21 A5781 Mikołaj Torped 1 1 Baridas 250 lt
22 A7718 Marek Lipa-Chojnacki 1 1 Teutonia 250 lt

1.Rattus Norvegicus-Chojnacki - 6 000 lt
2.Calisto Norvegicus-Chojnacka - 6 000 lt
3. Helwetyk Romański - 4 000 lt
4. Zbyszko von Thorn-Broniek - 3 500 lt
5. Ryszard Paczenko - 3 500 lt
6. Tytus Aureliusz-Chojnacki - 3 000 lt
7. Avril von Levengothon - 2 000 lt
8.
Krzysztof Czuguł-Chan - 2 000 lt
9.
Henryk K. Leszczyński - 2 000 lt
10.
Paralaksa Tradycja Buddus - 2 000 lt
11. Ignacy Chojnacki-Ferski - 1 000 lt
12.
Tomasz Ivo Hugo - 2 000 lt
13.
Michał Andronik Bryennios - 750 lt
14.
Karolina von Lichtenstein - 750 lt
15.
Daniel Łukasz - 1 000 lt
16.
George Hazard - 1 000 lt
17.
Jan via Teutończyk - 500 lt
18.
Roland Heach - 500 lt
19.
Beznadziej Angloviasty - 250 lt
20.
Krzysztof Hans van der Ice - 250 lt
21.
Mikołaj Torped - 250 lt
22.
Marek Lipa-Chojnacki - 250 lt

Art. 2.

 

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny