Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRegenci i Rady Regencyjne, poz. 6710 [X]

Grodzisk, dnia 4 sierpnia 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Regenta

§ 1.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji powołuję JKW Daniela Łukasza na urząd Regenta Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia i utraci moc o 23:59 22 sierpnia 2014 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny