Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 6751 [X]

Srebrny Róg, dnia 6 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Marszałka Senatu KT

w sprawie zwołania Zgromadzenia Elektorów

§1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 Dekretu Króla Teutoni nr 1/2010 o Zgromadzeniu Elektorów i sukcesji Tronu Królestwa Teutonii z dnia 5 maja 2010 r., w związku z opróżnieniem Tronu Królestwa Teutonii, zarządzam co następuje:

  1. Zwołuję Zgromadzenie Elektorów na dni 15 - 17 sierpnia 2014 roku,
  2. Jako miejsce posiedzeń Zgromadzenia wyznaczam salę obrad Senatu Królestwa Teutonii,
  3. Deklarację udziału w Zgromadzeniu należy składać w lasce marszałkowskiej Senatu KT w dniach 6 - 14 sierpnia.
  4. Osobami, które mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu są - zgodnie z art. 2 ust. 1 Dekretu - aktywni obywatele teutońscy, którzy zadeklarują swój udział w Zgromadzeniu w terminie oraz złożą ślubowanie:
    Ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, że przy wyborze Sukcesora kierować się będę troską o dobro Królestwa Teutonii”.
  5. Nieaktywność obywatela - w rozumieniu Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim - w czasie, o którym mowa w pkt 1, wyklucza go z udziału w Zgromadzeniu Elektorów.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Marszałek Senatu Królestwa Teutonii,
Przewodnicząca Zgromadzenia Elektorów.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny