Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneDotacje i nagrody pieniężne, poz. 6755 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie przyznania nagród państwowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych i gospodarce Rada Ministrów uchwala przyznanie nagród państwowych za zajęcie I, II i III miejsca w plebiscycie na inicjatywę lipca 2014 r.:

§ 1.

Za zajęcie I miejsca — obchody 11-lecia swojego istnienia — 30 000 lt otrzymuje Królestwo Teutonii.

§ 2.

Za zajęcie II miejsca — Wyścigi Gajników — 20 000 lt otrzymuje Krzysztof diuk Kwazi.

§ 3.

Za zajęcie III miejsca — „Tropikanę Drink i myszy dla AA” — 10 000 lt otrzymuje Rattus hr. Norvegicus-Chojnacki.

(—) Michał Andronik kaw. Bryennios,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny