Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 6769 [X]

Unisławów, dnia 16 września 2013 r.

Artykuły Hetmańskie nr 20

o stopniach wojskowych w Książęcych Siłach Zbrojnych

Na podstawie art. 9 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Niniejsze Artykuły Hetmańskie określają nazewnictwo stopni wojskowych w Książęcych Siłach Zbrojnych zgodnie z treścią załącznika nr 1.

§ 2.

Niniejsze Artykuły Hetmańskie określają wygląd stopni wojskowych w Książęcych Siłach Zbrojnych zgodnie z treścią załącznika nr 2.

§ 3.

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Z dniem wejścia w życie Artykułów Hetmańskich tracą moc Artykuły Hetmańskie nr 4 o stopniach wojskowych w Książęcych Sił Zbrojnych z dnia 10 marca 2005 r. oraz Artykuły Hetmańskie nr 12 o zmianie Artykułów Hetmańskich nr 4 o stopniach wojskowych w Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 17 lutego 2008 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

KSIĄŻĘCA MARYNARKA WOJENNA

KSIĄŻĘCE SIŁY POWIETRZNE

KSIĄŻĘCE WOJSKA LĄDOWE

(—) gen. Korony Magnum diuk von Graudenz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny