Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 6770 [X]

Unisławów, dnia 17 września 2013 r.

Artykuły Hetmańskie nr 21

o zmianie Artykułów Hetmańskich nr 19 o uposażeniu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych z dnia 2 marca 2013 r. (uchylony)

§ 1.

  1. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 Artykułów Hetmańskich nr 19 o uposażeniu żołnierzy Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2013 r.
  2. § 2 Artykułów Hetmańskich nr 19 o uposażeniu żołnierzy Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 2 marca 2013 r. („Żołd żołnierzowi Książęcych Sił Zbrojnych wypłaca się na podstawie grupy uposażenia, która przypisana jest do stopnia wojskowego. W skład żołdu wchodzi uposażenie zasadnicze oraz dodatek służbowy za wykonywanie obowiązków w danej grupie osobowej. Wykaz stawek żołdu wraz z dodatkiem w załączniku nr 1.”) otrzymuje brzmienie: „Żołd żołnierzowi Książęcych Sił Zbrojnych wypłaca się na podstawie grupy uposażenia, która przypisana jest do stopnia wojskowego. Wykaz stawek żołdu przedstawiony jest w załączniku nr 1”.

§ 2.

Artykuły Hetmańskie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik Nr 1

(—) gen. Korony Magnum diuk von Graudenz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny