Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 6771 [X]

Unisławów, dnia 8 października 2013 r.

Artykuły Hetmańskie nr 22

w sprawie przyznawania tytułów wyróżniających Żołnierzom Książęcych Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 5, ust. 1 pkt. 20 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Książęcych Siłach Zbrojnych Tytuły Wyróżniające:

Symbole przyznania Tytułów Wyróżniających mają formę odznak, których wzór stanowią załączniki 1-3.

§ 2.

Wyżej wymienione tytuły przyznawane są w trzech stopniach od 3 do 1 gdzie stopień pierwszy jest najwyższym przyznawanym przez Hetmana Wielkiego KS.

§ 3.

Tytuł wyróżniający „Wzorowy żołnierz” przyznawany jest żołnierzom w stopniach szeregowych i podoficerskich, którzy pełnią służbę w Książęcych Siłach Powietrznych, Książęcych Wojskach Lądowych, Administracji Wojskowej oraz Książęcej Akademii Wojskowej.

§ 4.

Tytuł wyróżniający „Wzorowy marynarz” przyznawany jest żołnierzom w stopniach szeregowych i podoficerskich, którzy pełnią służbę w Książęcej Marynarce Wojennej.

§ 5.

Tytuł wyróżniający „Wzorowy dowódca” przyznawany jest żołnierzom w stopniach oficerskich, którzy pełnią służbę we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.

§ 6.

Hetman Wielki Księstwa Sarmacji w formie Rozkazu Hetmana Wielkiego określi szczegółowe zasady przyznawania „Tytułów wyróżniających” wymienionych w niniejszych Artykułach.

§ 7.

Niniejsze Artykuły wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

(—) gen. Korony Magnum diuk von Graudenz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny