Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 6773 [X]

Unisławów, dnia 6 marca 2014 r.

Artykuły Hetmańskie nr 24

o zasadach awansowania żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 2, ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Każdy żołnierz oprócz rekruta chcący awansować na wyższy stopień zgłasza chęć podjęcia próby awansowej na Forum Centralnym w dziale Sprawy Urzędowe.

§ 2.

Żołnierz zainteresowany tworzy oddzielny wątek podając: 
-stopień imię nazwisko oraz nr paszportu 
-stopień na który rozpoczyna próbę 
-opinia przełożonego 
-prognozowaną datę rozpoczęcia próby

§ 3.

W procedurze awansowej oprócz zainteresowanego żołnierza udział bierze przedstawiciel Książęcej Akademii Wojskowej oraz przełożony żołnierza odbywającego próbę.

§ 4.

Po uzyskaniu akceptacji Hetmana Wielkiego KS na rozpoczęcie próby zainteresowany żołnierz otrzymuje kartę próby, której wzór określa załącznik nr 1.

§ 5.

Próba na pierwszy stopień wojskowy – dla rekrutów
Czas na spełnienie kryteriów od zgłoszenia do WKU 0 – 7 dni
Wymagana ilość punktów – 2

Zadania:
Krótki 3-pytaniowy test z „Poradnika Rekruta” – 0-1 pkt
Wybranie Rodzaju Sił Zbrojnych oraz Jednostki do dalszej służby – 1 pkt

§ 6.

Próba na starszego szeregowego (starszego marynarza)
Czas na spełnienie kryteriów od zgłoszenia próby 0 – 14 dni
Wymagana ilość punktów – 3 pkt

Zadania:
Zameldowanie się na forum centralnym – 0-1 pkt
Podanie danych do książeczki wojskowej w dziale na forum – 0-1 pkt
Wykonanie 2 rozkazów przełożonego – 1-2 pkt

§ 7.

Próba na kaprala (mata)
Czas na spełnienie kryteriów od zgłoszenia próby 0 – 30 dni
Wymagana ilość punktów – 4 pkt

Zadania:
Dodanie stopnia wojskowego w podpisie na forum centralnym – 0-1 pkt
Ukończenie kursu podoficerskiego w Książęcej Akademii Wojskowej – 0-1 pkt
Wykonanie 2 rozkazów przełożonego – 0-2 pkt

§ 8.

Próba na sierżanta (bosmanmata)
Czas na spełnienie kryteriów od zgłoszenia próby 0 – 60 dni
Wymagana ilość punktów – 5 pkt

Zadania:
Wykonanie 3 rozkazów przełożonego – 0-1 pkt
Umieszczenie 10 wpisów w dziale KSZ na forum centralnym – 0-2 pkt
Ocena przełożonego żołnierza – 0-3 pkt

§ 9.

Próba na starszego sierżanta (bosmana)
Czas na spełnienie kryteriów od zgłoszenia próby 0 – 60 dni
Wymagana ilość punktów – 6 pkt

Zadania:
Wykonanie 5 rozkazów przełożonego – 0-1 pkt
Umieszczenie 15 wpisów w dziale KSZ na forum centralnym – 0-2 pkt
Ocena przełożonego żołnierza – 0-1 pkt
Przygotowanie konkursu dla żołnierzy związanego z KSZ – 0-3 pkt

§ 10.

Próba na chorążego 
Czas na spełnienie kryteriów od zgłoszenia próby 0 – 90 dni
Wymagana ilość punktów – 9 pkt

Zadania:
Wykonanie 5 rozkazów przełożonego – 0-1 pkt
Umieszczenie 20 wpisów w dziale KSZ na forum centralnym – 0-2 pkt
Ocena przełożonego żołnierza – 0-1 pkt
Przygotowanie zwiadu na temat wojska innego państwa mikronac. – 0-3 pkt
Praktyka dowódcze w swojej strukturze trwająca 14 dni. – 0-5 pkt

§ 11.

Próba na pierwszy stopień oficerski 
Czas na spełnienie kryteriów od zgłoszenia próby 0 – 30 dni
Wymagana ilość punktów – 15 pkt

Zadania:
Ukończenie kursu oficerskiego w KAW – 0-5 pkt - Ocena Komendanta KAW
Wykonanie Rozkazu Hetmana Wielkiego – 0-2 pkt
Umieszczenie 20 wpisów w dziale KSZ na forum centralnym – 0-2 pkt
Ocena przełożonego żołnierza – 0-2 pkt
Przygotowanie uroczystości wojskowej na sarmackim ircu – 0-3 pkt
Praktyka dowódcza w swojej strukturze trwająca 30 dni. – 0-5 pkt

§ 12.

Awanse na stopień porucznik – pułkownik wedle decyzji Hetmana Wielkiego KS. Awanse Generalskie rekomendowane są przez Hetmana Wielkiego a decyzje ostateczna podejmuje Zwierzchnik Sił Zbrojnych.

§ 13.

Artykuły Hetmańskie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1

(—) mjr Jack von Horn,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny