Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 6778 [X]

Srebrny Róg, dnia 10 sierpnia 2014 r.

Postanowienie Lorda Koadiutora nr 1/2014

o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych

Na podstawie art. 2 Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2012 o kształcie i kompetencjach urzędów dworskich z dnia 7 października 2012 r., w związku z Edyktem Króla Teutonii nr 1/2014 w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Lorda Koadiutora z dnia 17 czerwca 2014 r. postanawiam co następuje:

§1.

Tworzy się urząd do spraw rozrywki i sztuki, któremu powierza się zadania z zakresu:

§2.

Tworzy się urząd do spraw biurokratycznych, któremu powierza się zadania z zakresu:

§3.

Za pracę urzędów, o których mowa w paragrafach 1 i 2, odpowiadają dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Lorda Koadiutora.

§4.

Na stanowisko dyrektora urzędu ds. rozrywki i sztuki zostaje powołany Pan Brzetyslav Marian Tereslav von Vincis (AF655).

§5.

Na stanowisko dyrektora urzędu ds. biurokratycznych zostaje powołany Pan Roland Heach (AF181).

§6.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Lord Koadiutor

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny