Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiUchwały Senatu, poz. 6786 [X]

Srebrny Róg, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Uchwała Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2014

w sprawie powrotu JW Wociecha Hergemona do ojczyzny

Senat Królestwa Teutonii, w związku z 11. rocznicą powstania pierwszego Teutońskiego Państwa w Internecie, zwraca się do Jego Książęcej Mości z gorącą prośbą o umożliwienie wybitnie zasłużonemu dla Narodu Teutońskiego wielokrotnemu Namiestnikowi Marchii Teutońskiej — Jego Wysokości Wojciechowi Hergemonowi — powrotu do ojczyzny.

(—) Rihanna Aureliusz-Sedrowska,
Marszałek Senatu Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny