Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNaczelna Izba Architektury oraz PASI, poz. 679 [X]

Grodzisk, dnia 10 września 2006 r.

Postanowienie Prezesa PASI

w sprawie odwołania członka administracji

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 266 o Państwowej Administracji Systemów Informatycznych z dnia 6 kwietnia 2006 r. odwołuję:

ze składu Państwowej Administracji Systemów Informatycznych, w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof Konias,
Prezes PASI.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny