Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneRanking prowincji, poz. 6794 [X]

Grodzisk, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Uchwała Wysokiej Komisji ds. Rankingu

w sprawie rankingu prowincji

§ 1.

Wysoka Komisja ds. Rankingu uchwala zasady sporządzania oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki rankingu prowincji.

§ 2.

Wyniki rankingu są skuteczne po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia; w okresie od chwili ogłoszenia do chwili skuteczności wyników rankingu Wysoka Komisja może dokonać niezbędnych korekt w punktacji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Minister Poczt i Telegrafów.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny