Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6798 [X]

Grodzisk, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Ministra Dziedzictwa Narodowego

w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości (uchylony)

(Tytuł zarządzenia w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Propagandy i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 01 stycznia 2016 r.)

§ 1.

Na podstawie art. 2 Rozporządzenia Kanclerza o „Artykułach na Medal” tworzy się Państwowy Komitet Oceny Jakości, zwany dalej „PKOJ”, jako organ opiniujący decyzje w sprawie przyznania tytułu „Artykułu na medal”.

§ 2.

  1. Minister Dziedzictwa Narodowego z urzędu zasiada w PKOJ, jako jego przewodniczący.
  2. Minister powołuje pozostałych członków PKOJ na kadencję jednego miesiąca, z grona aktywnych obywateli sarmackich, mając na uwadze reprezentację wszystkich prowincji w składzie PKOJ.
  3. Minister może odwołać członka PKOJ w przypadku niewyrażenia przez niego opinii w przedmiocie przedstawionego materiału w terminie 24 godzin.

(§ 2 ust. 1 i ust. 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Propagandy i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 01 stycznia 2016 r.)

§ 3.

  1. Członek PKOJ nie opiniuje opublikowanego przez siebie materiału.
  2. Materiał uważa się za pozytywnie zaopiniowany, jeżeli pozytywną opinię wyraziła większość członków PKOJ uprawnionych do wyrażenia opinii.

§ 4.

Jeżeli liczba materiałów do oceny przekracza 10, Minister Dziedzictwa Narodowego może postanowić o innym trybie opiniowania materiałów, z zastrzeżeniem przepisu § 3 ust. 1.

(§ 4 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Propagandy i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Państwowego Komitetu Oceny Jakości z dnia 01 stycznia 2016 r.)

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Minister Poczt i Telegrafów.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny