Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 6799 [X]

Srebrny Róg, dnia 13 sierpnia 2014 r.

Postanowienie Dyrektora Urzędu ds. Biurokratycznych nr 1/2014

o wypłacie wynagrodzeń za miesiące lipiec i czerwiec 2014 roku

Na podstawie Art. 3. Ust. 4. Pkt 1. i Art. 3. Ust. 1., z zastrzeżeniem Art. 3. Ust. 3. Ustawy Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2013 o finansach Królestwa Teutonii (Dz. P. poz. 5822.) oraz §5. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych (Dz. P. poz. 6778.) w związku z §2. Pkt 2. Postanowienia Lorda Koadiutora nr 1/2014 o utworzeniu urzędów ds. rozrywki i sztuki oraz ds. biurokratycznych (Dz. P. poz. 6778.), postanawiam co następuje:
§1.

Za miesiąc czerwiec:
  1. JKW Krzysztofowi St. M. Kwaziemu (T0005) wypłacić 4.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu Regenta Królestwa Teutonii.
  2. Rihannie wicehrabinie Aureliusz-Sedrowskiej (AE792) wypłacić 4.000,00 lt z tytułu piastowania urzędów Lorda Koadiutora oraz naczelnika Ligii Miast Złotego Brzasku.
  3. Janowi hrabiemu via Teutończykowi (A7698) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu naczelnika Cesarskiego Miasta Srebrnego Rogu.
  4. Rolandowi baronetowi Heachowi (AF181) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu naczelnika Królewskiego Miasta Złotego Grodu.
  5. Sławomirowi wicehrabiemu Chojnackiemu de Ruthowi (T1141) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędów p. o. naczelnika Ligii Miast Staroteutońskich oraz Rektora Teutońskiego Instytutu Historii.
§2.

Za miesiąc lipiec:
  1. JKW Krzysztofowi St. M. Kwaziemu (T0005) wypłacić 4.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu Regenta Królestwa Teutonii.
  2. Rihannie wicehrabinie Aureliusz-Sedrowskiej (AE792) wypłacić 4.000,00 lt z tytułu piastowania urzędów Lorda Koadiutora oraz naczelnika Ligii Miast Złotego Brzasku.
  3. Janowi hrabiemu via Teutończykowi (A7698) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu naczelnika Cesarskiego Miasta Srebrnego Rogu.
  4. Rolandowi baronetowi Heachowi (AF181) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędu naczelnika Królewskiego Miasta Złotego Grodu.
  5. Sławomirowi wicehrabiemu Chojnackiemu de Ruthowi (T1141) wypłacić 3.000,00 lt z tytułu piastowania urzędów p. o. naczelnika Ligii Miast Staroteutońskich oraz Rektora Teutońskiego Instytutu Historii.
§3.
Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Roland Heach,
Dyrektor Urzędu ds. Biurokratycznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny